Církevní dějiny v zrcadle času

Právě vysíláme nový vzdělávací cyklus Církevní dějiny v zrcadle času III (1945-2000). Autorem pořadů je církevní historik Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Prof. Martin Weis.

Nový cyklus patnácti pořadů začíná rokem 1945, tedy v bodě, kde skončil předchozí cyklus o církevních dějinách. Projdeme spolu časovým úsekem od konce druhé světové války až do jubilejního roku 2000, v němž se papež Jan Pavel II. omlouvá za všechna selhání katolické církve, jichž se v dějinách dopustila.

 

Církevní dějiny v zrcadle času - 16.díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 16.díl

31. ledna 2008, 11:09

Šestnáctý díl cyklu Církevní dějiny v zrcadle času je pokračováním předchozí části. Znovu se budeme zabývat rozvojem církevní správy a řeholních institucí v českých zemích. Tentokrát především za vlády Lucemburků. Průvodcem pořadu bude historik Jiří Mihola. Premiéru naladíte v pondělí 4. 2. 2008 v 16.00. Reprízy pak zachytíte ve čtvrtek 7. 2. 2008 v 0.05 a v neděli 10. 2. 2008 v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 15. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 15. díl

24. ledna 2008, 10:24

Patnáctý díl cyklu Církevní dějiny v zrcadle času nás zavede do období raného a vrcholného středověku v českých zemích. Hovořit budeme o církevní správě a řeholních institucích v období od začátku 11. století do poloviny 13. století. Autorem pořadu, uváděného v premiéře v pondělí 28. 1. 2008 v 16.00, je historik Jiří Mihola. Reprízy zachytíte ve čtvrtek 31. 1. 2008 v 0.05 a v neděli 3. 2. 2008 v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 14. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 14. díl

17. ledna 2008, 09:00

Ve čtrnáctém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času si povšimneme dvou klíčových jevů vrcholného středověku. Nejprve pohovoříme o době a důvodech vzniku žebravých řádů. Poté se budeme věnovat otázce vzniku a rozvoje univerzit. Naším průvodcem bude i tentokrát historik Jiří Mihola. Premiéru vysíláme v pondělí 21. ledna 2008 v 16.00. Reprízy naladíte ve čtvrtek 24. ledna 2008 v 0.05 a v neděli 27. ledna 2008 v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 13. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 13. díl

10. ledna 2008, 11:31

Ve třináctém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se budeme nejprve věnovat způsobu výkonu papežské moci za papeže Inocence III. Ve druhé části pořadu zaměříme pozornost na velká středověká heretická hnutí. Řeč bude o valdenských a katarech a o také způsobech jakými se středověká církev snažila herezím čelit. Výklad historika Jiřího Miholy naladíte v premiéře v pondělí 14. ledna 2008 v 16.00. Opakujeme ve čtvrtek 17. ledna v 0.05 a v neděli 20. ledna v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 12.díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 12.díl

7. ledna 2008, 08:41

Ve dvanáctém dílu cyklu Církevní dějiny vzrcadle času se vypravíme po stopách křížových tažení ve středověku. Historik Jiří Mihola nejprve vysvětlí vlastní pojem křížových výprav. Poté nastíníme dějinný rámec křížových tažení do Palestiny a stručně se pokusíme vystihnout nejdůležitější události každé z nich. V závěru zhodnotíme tento významný fenomén středověku. Premiéru uslyšíte v pondělí 7. ledna v 16.00. Pořad opakujeme ve čtvrtek 10. ledna v 0.05 a v neděli 13. ledna v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 11.díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 11.díl

27. prosince 2007, 14:09

V úvodu jedenáctého dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se nejprve poohlédneme po památkách z období ranného a vrcholného středověku. Vrcholný středověk je také spjat s významnou obrodou řeholního života. Průvodcem nám bude historik Jiří Mihola. Naladíte v pondělí 31. prosince 2007 v 16.00 a reprízu nabídneme v neděli 6. ledna 2008 v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 10.díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 10.díl

13. prosince 2007, 14:54

V desátém dílu cyklu se historik Jiří Mihola bude věnovat dvěma zásadním kapitolám z dějin středověkého západního křesťanstva. Pozornost zaměříme na spor o investituru a poté na tzv. velké východní schizma. V premiéře naladíte v pondělí 17. prosince 2007 v 16.00. Reprízu zachytíte v neděli 23. prosince v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 9. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 9. díl

6. prosince 2007, 10:54

V pondělí 10. prosince v 16.00 přineseme devátou část cyklu Církevní dějiny v zrcadle času. Budete mít možnost klást dotazy naživo přímo autorovi pořadu - historikovi Jiřímu Miholovi.

Církevní dějiny v zrcadle času - 8. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 8. díl

30. listopadu 2007, 14:29

Osmý díl cyklu, který připravuje historik Jiří Mihola nese název Křesťanství v Evropě na přelomu I. a II. milénia. Premiéru naladíte v pondělí 3. 12. 2007 v 16.00. Reprízujeme v neděli 9. 12. 2007 v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 7. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 7. díl

23. listopadu 2007, 15:40

Sedmý díl cyklu nás zavede do období raně přemyslovského státu. Hovořit budeme o vlivu Velké Moravy na Čechy v otázce křesťanství. Především se však budeme věnovat dílu svatého knížete Václava a sv. Vojtěcha. Zhodnotíme také přínos posledně jmenovaného pro šíření víry v Polsku a Uhrách. Premiérově vysíláme v pondělí 26. 11. 2007 v 16.00 a v neděli 2. 12. 2007 v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 6.díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 6.díl

16. listopadu 2007, 20:20

Otonská dynastie a temný věk papežství je název 6. dílu cyklu. Jak prozrazuje název, budeme se zabývat dobou a úlohou otonských králů. A zhodnotíme také krizi papežství na konci 9. a v 10. století. Premiéru naladíte v pondělí 19. 11. 2007 v 16.00, opakování v neděli 25. 11. 2007 v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času - 5.díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 5.díl

8. listopadu 2007, 14:51

V páté části cyklu krátce shrneme christianizační snahy v oblasti Velké Moravy před rokem 863. Podrobněji se pak budeme věnovat přínosu cyrilometodějské mise. V premiéře uslyšíte v pondělí 12. 11. 2007 v 16 hodin a reprízu naladíte v neděli 18. 11. 207 v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času 4.díl

Církevní dějiny v zrcadle času 4.díl

31. října 2007, 17:18

Ve čtvrté části cyklu nazvaném Karel Veliký a obnova císařství se přeneseme do období na přelomu 8. a 9. století. Zachytíte v neděli 11. listopadu v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času 29. 10. 2007 - 3.díl

Církevní dějiny v zrcadle času 29. 10. 2007 - 3.díl

25. října 2007, 15:01

Třetí část cyklu, nazvanou Zrod mnišství v Evropě naladíte po šestnácté hodině.

 

Církevní dějiny v zrcadle času 22. 10. 2007 - 2.díl

Církevní dějiny v zrcadle času 22. 10. 2007 - 2.díl

18. října 2007, 10:12

Druhá část cyklu, nazvaná Mezi antikou a středověkem II., přiblíží velké postavy, které vytvářely dějiny na přelomu výše uvedených epoch. K poslechu i poučení nabídneme v 16 hodin.