České nebe - sv. Radim

České nebe - sv. Radim

Cyklus České nebe pokračuje ve čtvrtek 14. října 2010 ve 22 hodin dalším pořadem, tentokrát věnovaným sv. Radimovi. Tohoto méně známého světce, nevlastního bratra sv. Vojtěcha nám přiblíží Ph.Dr. Petr Kubín PhD. vyučující na Katolické teologické fakultě v Praze.

Protože už v úvodu jsem hovořil o sv. Radimovi jako o nevlastním bratrovi sv. Vojtěcha, pak i v rozhovoru s dr. Kubínem jméno sv. Vojtěcha mnohokrát zazní. Je to proto, že především život sv. Radima je jen těžko oddělitelný od života sv. Vojtěcha. I závěr života sv. Vojtěcha je spojen se sv. Radimem. Ten byl průvodcem svého bratra na misijní cestě k tehdy pohanským Prusům a protože měl více štěstí a byl ušetřen mučednické smrti, tak díky jeho svědectví víme mnoho nejen o posledních chvílích ze života sv. Vojtěcha. A i sv. Radim zemřel v zahraničí ovšem předtím dosáhl hodnosti arcibiskupa v Hnězdně, kde také zemřel. Další, věřím že zajímavé podrobnosti vám přinese pořad o sv. Radimovi z cyklu České nebe, který si v repríze bude moci poslechnout v pondělí 18. října 2010 od 16:30.