Církevní dějiny: 60. léta 20. století – doba politického uvolnění?

Církevní dějiny: 60. léta 20. století – doba politického uvolnění?

Zveme vás k poslechu osmé části vzdělávacího cyklu. Vysíláme v pondělí 1. prosince 2014 v 16.00 hod., opakujeme v neděli 7. prosince v 10.30 hod.

Jak se vyvíjela situace v naší zemí po roce 1950? Státní úřad pro věci církevní přestal existovat r. 1956. Znamená to, že byla v padesátých letech už církev mocensky zlomena a přestala být pro KSČ politicky neškodná? Jak se režim stavěl ke kněžím, kteří svým věřícím poskytovali „nadstandardní služby“, jako biblické hodiny, setkávání farníků, apod.? Kde můžeme vystopovat počátky politického uvolnění? Jak souvisí politické změny se smrtí Josifa Vissarijonoviče Stalina?