Církevní dějiny: Druhý vatikánský koncil

Církevní dějiny: Druhý vatikánský koncil

Zveme vás k poslechu desáté části vzdělávacího cyklu. Vysíláme v pondělí 15. prosince 2014 v 16.00 hod., opakujeme v neděli 21. prosince v 10.30 hod.

Tématem desáté části vzdělávacího cyklu je Druhý vatikánský koncil. Host představí některé statistické údaje - kolik zasedání během sněmu proběhlo a kolik se zúčastnilo koncilních otců. Dále se dozvíme, kdo se mohl kromě pozorovatelů z nekatolických církví a tzv. laiků, rovněž účastnit zasedání koncilu.

Z tehdejšího Československa nemohla většina biskupů na zasedání koncilu přicestovat, protože byla zbavena svého úřadu a uvržena do internace. Předložíme doklady, které tuto skutečnost potvrzují.

Z archivních materiálů také vyčteme, jaká byla situace u nás doma, jaká byla reakce běžných kněží na zasedání druhého vatikánského koncilu a co všechno se mohli z dění ve Vatikánu dozvědět?

O Druhém vatikánském koncilu se někdy říká, že přišel nečekaně jako „blesk z čistého nebe“. Je tomu skutečně tak?