Církevní dějiny III - nový vzdělávací cyklus

Církevní dějiny III - nový vzdělávací cyklus

Od pondělí 13. října 2014 se můžete těšit na nový vzdělávací cyklus Církevní dějiny v zrcadle času III (1945-2000). Autorem pořadů je církevní historik Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Prof. Martin Weis. Vysíláme každé pondělí od 16.00 hod., opakujeme v neděli v 10.30 hod.

Nový cyklus patnácti pořadů začíná rokem 1945, tedy v bodě, kde skončil předchozí cyklus o církevních dějinách. Projdeme spolu časovým úsekem od konce druhé světové války až do jubilejního roku 2000, v němž se papež Jan Pavel II. omlouvá za všechna selhání katolické církve, jichž se v dějinách dopustila.

Těšit se můžete na následující témata:

01. Pius XII. – papež, který nemlčel
02. Konec války a problematika odsunu Němců
03. Odsun Němců – svědectví archivních dokumentů
04. Od řízené demokracie k diktatuře proletariátu
05. Pius XII. a komunismus
06. Únor 1948 a reakce katolické církve na politické změny
07. 50. léta ve světle věstníku katolického duchovenstva
08. 60. léta 20. století – doba politického uvolnění
09. Jan XXIII. – milovaný papež
10. Druhý vatikánský koncil
11. Pavel VI. – uzavřený papež?
12. Léta zklamaných nadějí
13. Jan Pavel I. – příliš krátký pontifikát
14. Karol Wojtyla – cesta k papežství
15. Jan Pavel II. – slovanský papež