Církevní dějiny: Jan Pavel I. – příliš krátký pontifikát

Církevní dějiny: Jan Pavel I. – příliš krátký pontifikát

Zveme vás k poslechu třinácté části vzdělávacího cyklu. Hovořit budeme o pontifikátu papeže Jana Pavla I. Vysíláme v pondělí 5. ledna 2015 v 16.00 hod., opakujeme v neděli 11. ledna 2015 v 10.30 hod.

Poté, co jsme v minulém zastavení hovořili o domácích událostech, chceme se nyní přenést do Říma a pohlédnout na období pouhých třiceti tří dnů pontifikátu papeže Jana Pavla I. Kdo byl tento papež - vlastním jménem Albino Luciani?

Stihl během tak krátké doby vytvořit nějaký program svého pontifikátu? A proč zemřel tak náhle? Co víme o okolnostech jeho smrti? Jsou pravdivá tvrzení o jeho úkladné vraždě? Co by mohlo být příčinou jeho eventuálního násilného odstranění?