Církevní dějiny: Karol Wojtyla – cesta k papežství

Církevní dějiny: Karol Wojtyla – cesta k papežství

Zveme vás k poslechu čtrnácté části vzdělávacího cyklu. Pozornost tentokrát budeme věnovat Karolu Wojtylovi. Vysíláme v pondělí 12. ledna 2015 v 16.00 hod., opakujeme v neděli 18. ledna 2015 v 10.30 hod.

V našem minulém setkání jsme věnovali pozornost postavě papeže, který působil na stolci sv. Petra velice krátce – pouhých 33 dní. Po tomto papeži úsměvu - Albino Licianim, který si vyvolil jméno Jan Pavel I., nastoupil na Petrův stolec Jan Pavel II., vlastním jménem Karol Wojtyla.

V pořadu si přiblížíme základní informace z jeho života a některé události z jeho mládí, zejména ty, které měly vliv na utváření jeho charakteru. Karol Wojtyla po klikatých životních cestách během druhé světové války došel k rozhodnutí, že se stane knězem a začal studovat bohosloví v tajném semináři. Jak se jeho životní osudy odvíjely dále?