Církevní dějiny: Nacismus a katolíci v Protektorátu Čechy a Morava

Zveme vás k poslechu dvanáctého dílu vzdělávacího cyklu proglasu Církevní dějiny v zrcadle času II (1870-1945). Naším pravidelným hostem je církevní historik Teologické fakulty Jihočeské univerzity Martin Weis. Poslouchejte v pondělí 10. února 2014 v 16.00 hod., opakujeme v neděli 16. února v 10.30 hod.

Při našem posledním setkání jsme hovořili o vztahu nacistického režimu ke katolické církvi v Německu a řeč byla i o vztahu nacistické ideologie ke křesťanství. V aktuálním dílu pohlédneme na problematiku z našeho domácího pohledu. Jak se události let 1938 a 1939 - odtržení pohraničí, rozpadu Československé republiky a vzniku Protektorátu Čechy a Morava - odrazily v životě katolické církve?

K problematice odtržení hranic a vzniku Protektorátu Čechy a Morava se nám dochovaly archivní materiály, které nám lépe dokreslí obraz doby. O některých z nich se v pořadu zmíníme.

Dále se budeme ptát, jak vypadala nacistická protikřesťanská politika na území protektorátu. Ukážeme si v této souvislosti ještě na další omezování činnosti katolické církve. Je známo, že během existence Protektorátu došlo k úmrtí některých biskupů. Jak vypadalo například vyjednávání o obsazení uprázdněných biskupských stolců?