Církevní dějiny: Nacismus a křesťanství

Církevní dějiny: Nacismus a křesťanství

Zveme vás k poslechu jedenáctého dílu vzdělávacího cyklu proglasu Církevní dějiny v zrcadle času II (1870-1945). Naším pravidelným hostem je církevní historik Teologické fakulty Jihočeské univerzity Martin Weis. Poslouchejte v pondělí 3. února 2014 v 16.00 hod., opakujeme v neděli 9. února v 10.30 hod.

Při našem minulém zastavení jsme hovořili o postavě Pia XI. Ze života tohoto papeže jsme zmínili problematiku perzekuce křesťanů v tehdejším Sovětském svazu, Mexiku a Španělsku. Tato pronásledování byla tíživým křížem, jež musel v závěru svého pontifikátu na svých bedrech nést. Papež Pius XI. ale kriticky vystupoval i vůči nacistickému režimu.

Jak na protinacistické snahy reagovali sami nacisté? Jaký byl vztah nacistů ke katolické církvi? Je známo, že probíhal v několika etapách. Jak se jejich postoj ke katolickým křesťanům vyvíjel? Kde vlastně leží ideologické kořeny nacismu? Jaký vztah měl Adolf Hitler nebo hlavní nacistický ideolog Alfred Rosenberg ke křesťanství?

Mnoho křesťanů, ať už katolíků či nekatolíků, podlehlo nacistické propagandě. Čím byla tak líbivá? Proč měli nacisté se svou propagandou úspěch třeba u voličů v Bavorsku nebo mezi tradičními luterskými věřícími?