Církevní dějiny: Pius XII. a komunismus

Církevní dějiny: Pius XII. a komunismus

Zveme vás k poslechu páté části vzdělávacího cyklu, v němž se budeme zabývat problematikou vztahu papeže Pia XII. k nastupující totalitní moci. Vysíláme v pondělí 10. listopadu 2014 v 16.00 hod., opakujeme v neděli 16. listopadu v 10.30 hod.

Minule jsme hovořili o problematice přechodu od takzvané řízené demokracie až k únoru 1948. Nyní opustíme dění na našem území a podíváme se na nástup komunismu z celocírkevního hlediska. Jak se Pius XII. díval na komunismus? Jeho záporné názory jsou známy, ale kde lze hledat kořeny jeho negativního vztahu ke komunismu? Uvědomoval si papež vážnost situace už v roce 1948, kdy nastupovali komunisté k moci? Měl papež nějaké představy, jak řídit církev v období této krize?