Církevní dějiny: Únor 1948 a reakce katolické církve na politické změny

Církevní dějiny: Únor 1948 a reakce katolické církve na politické změny

Zveme vás k poslechu šesté části vzdělávacího cyklu. Vysíláme v neděli 23. listopadu v 10.30 hod.

Minule jsme hovořili o Piu XII., jeho vztahu ke komunismu, také jsme zmiňovali problematiku pronásledování křesťanů, některá svědectví dokumentující pronásledování křesťanů v zemích Východního bloku. Nyní se budeme věnovat politickým změnám roku 1948. Jak vypadala situace v naší zemi při tzv. únorovém puči? Po převzetí moci komunisty na sebe nenechaly útoky na církev dlouho čekat. V jaké podobě přicházely? Na podzim roku 1948 byl schválen zákon číslo 231, což byl zákon na ochranu lidově demokratické republiky. O co se jednalo? Jak dopadl protest papežského vyslanectví?