Církevní dějiny v zrcadle času - 10.díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 10.díl

V desátém dílu cyklu se historik Jiří Mihola bude věnovat dvěma zásadním kapitolám z dějin středověkého západního křesťanstva. Pozornost zaměříme na spor o investituru a poté na tzv. velké východní schizma. V premiéře naladíte v pondělí 17. prosince 2007 v 16.00. Reprízu zachytíte v neděli 23. prosince v 10.30.

Spor o investituru čili uvádění duchovních do důležitých církevních úřadů patřil k jednomu z nejvýraznějších střetů mezi světskou a církevní mocí ve středověké společnosti. Alespoň krátce nastíníme význam, mezníky a vyústění tohoto fenoménu. Ve druhé části pořadu se zaměříme na okolnosti a průběh exkomunikace konstantinopolského patriarchy a jeho spojenců v roce 1054 a následné odvetné exkomunikace papežských legátů. Dějiny pak nazývají tuto událost a na ni navazující skutečnosti tzv. velkým východním schizmatem.

Text Wormského konkordátuPředávání panství Jindřicha IV. (vlevo) Jindřichu V.