Církevní dějiny v zrcadle času - 11.díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 11.díl

V úvodu jedenáctého dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se nejprve poohlédneme po památkách z období ranného a vrcholného středověku. Vrcholný středověk je také spjat s významnou obrodou řeholního života. Průvodcem nám bude historik Jiří Mihola. Naladíte v pondělí 31. prosince 2007 v 16.00 a reprízu nabídneme v neděli 6. ledna 2008 v 10.30.

Mezi hlavní aktéry této obnovy patřil sv. Bruno, který stál u zrodu kartuziánů, stejně jako sv. Romuald, jenž dal vzniknout kamaldulským mnichům. Nejvýraznější postavou první poloviny dvanáctého století byl však bezesporu sv. Bernard, s nímž je spojena cisterciácká reforma. Pro rozvoj tehdejší Evropy měl také velký význam premonstrátský řád, jenž založil sv. Norbert z Xanten. Narozdíl od předchozích spojoval život modlitby s aktivní pastorační službou. Nenechte si ujít rozhovor o těchto velkých mužích i díle jejich následovníků.Velká Kartouza (nedaleko Grenoblu)