Církevní dějiny v zrcadle času - 12.díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 12.díl

Ve dvanáctém dílu cyklu Církevní dějiny vzrcadle času se vypravíme po stopách křížových tažení ve středověku. Historik Jiří Mihola nejprve vysvětlí vlastní pojem křížových výprav. Poté nastíníme dějinný rámec křížových tažení do Palestiny a stručně se pokusíme vystihnout nejdůležitější události každé z nich. V závěru zhodnotíme tento významný fenomén středověku. Premiéru uslyšíte v pondělí 7. ledna v 16.00. Pořad opakujeme ve čtvrtek 10. ledna v 0.05 a v neděli 13. ledna v 10.30.

Křížové výpravy do Palestiny jsou ohraničeny údobím let 1095 - 1291. První datum je rokem svolání Clermontského koncilu, na kterém papež Urban II. vyhlásil první křížovou výpravu. Druhý mezník je časovým určením pádu posledního velkého křižáckého města a přístavu - Akkonu. V rozmezí těchto let probíhaly události, jenž poznamenaly dějiny, mezináboženské i politické vztahy až do dnešních dnů.

Na přiloženém obrázku je meč vévody Godfroi de Bouillon, který se náchází v chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě, kde je také tento šlechtic a první křižák, který se probil do obleženého Jeruzaléma Meč vévody Godfroi de Bouillonpochován.