Církevní dějiny v zrcadle času - 13. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 13. díl

Ve třináctém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se budeme nejprve věnovat způsobu výkonu papežské moci za papeže Inocence III. Ve druhé části pořadu zaměříme pozornost na velká středověká heretická hnutí. Řeč bude o valdenských a katarech a o také způsobech jakými se středověká církev snažila herezím čelit. Výklad historika Jiřího Miholy naladíte v premiéře v pondělí 14. ledna 2008 v 16.00. Opakujeme ve čtvrtek 17. ledna v 0.05 a v neděli 20. ledna v 10.30.

Hrad Montsegur v Pyrenejích - poslední pevnost katarůPontifikát papeže Inocence III. je nejpříkladnější ukázkou toho, kam až mohla moc církve dosáhnout. Zároveň ukazuje rozporuplnost této moci. Zmiňovaný papež totiž neváhal využít svého postavení Pána křesťanského západu k ovlivňování politické situace v Evropě. Za jeho pontifikátu se konal také důležitý IV. Lateránský koncil v roce 1215. Otázkám spojeným s jeho výkonem papežského úřadu se budeme věnovat v první části. Ve druhé půli pořadu se pokusíme uvést do dobových souvislostí heretická hnutí katarů a albigenských, která dala podnět k ustanovení inkvizice.