Církevní dějiny v zrcadle času - 14. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 14. díl

Ve čtrnáctém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času si povšimneme dvou klíčových jevů vrcholného středověku. Nejprve pohovoříme o době a důvodech vzniku žebravých řádů. Poté se budeme věnovat otázce vzniku a rozvoje univerzit. Naším průvodcem bude i tentokrát historik Jiří Mihola. Premiéru vysíláme v pondělí 21. ledna 2008 v 16.00. Reprízy naladíte ve čtvrtek 24. ledna 2008 v 0.05 a v neděli 27. ledna 2008 v 10.30.

Ikona sv. DominikaIkona sv. Františka

Nejdříve se pokusíme přiblížit zněny v evropské společnosti 12. a 13. století, především si povšimneme rozvoje měst. Do načrtnutých dobových souvislostí pak zasadíme postavy svatých Františka a Dominika, kteří stáli u zrodu řádu menších bratří a řádu dominikánů. Vysvětlíme přínos těchto nových řeholních institucí pro prohloubení duchovního života věřících i celé církve a rozvoj vzdělanosti. S tím úzce souvisí postupný vznik univerzit. Stručně shrneme historii vytváření a způsob fungování univerzitního modelu a představíme také některé z největších univerzitních mistrů té doby.