Církevní dějiny v zrcadle času 15. 10. 2007 - 1.díl

Církevní dějiny v zrcadle času 15. 10. 2007 - 1.díl

První část cyklu, nazvaná Mezi antikou a středověkem I., přiblíží dějinné mezníky a fenomény, které způsobují a provázejí přerod mezi antikou a středověkem. Ohlédneme se také za počátky vývoje křesťanského dogmatu. Sledujte v 16 hodin.

Svatý Atanáš (295 - 373) - alexandrijský patriarcha  Jednou z výrazných událostí pozdního starověku byl Edikt milánský Konstanina Velikého roku 313. Ten zrovnoprávnil křesťanství s ostatními kulty. Další radikální změnou, co do postavení křesťanů byl edikt císaře Theodosia roku 380, který z křesťanství učinil státní náboženství. Jak se s těmito změnami vyrovnávali tehdejší Kristovi učedníci? S jakými věroučnými problémy se potýkali v té době?  To jsou alespoň některé z otázek, na které budeme společně hledat odpověď.

Daniel Blažke
Moderuje: Daniel Blažke
NyníHudební siesta
Skladba: Koncert pro klavír a orchestr číslo 2, B dur, opus 83 (1881) - Andante; Autor: Brahms Johannes; Dirigent: Delogu Gaetano; Sóla: Ohlssohn Garrick - klavír
12:55Střípek poezie
13:00Hudební siesta -...
13:20Knihovnička
13:30Písničky k odpočinku
13:45Dnešek v kalendáři
13:55Písničky

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony