Církevní dějiny v zrcadle času - 15. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 15. díl

Patnáctý díl cyklu Církevní dějiny v zrcadle času nás zavede do období raného a vrcholného středověku v českých zemích. Hovořit budeme o církevní správě a řeholních institucích v období od začátku 11. století do poloviny 13. století. Autorem pořadu, uváděného v premiéře v pondělí 28. 1. 2008 v 16.00, je historik Jiří Mihola. Reprízy zachytíte ve čtvrtek 31. 1. 2008 v 0.05 a v neděli 3. 2. 2008 v 10.30.

Obraz sv. Anežky ČeskéVe výše zmíněném období byly ve městech zakládány kapituly, na zeměpanských hradech a také ve vesnicích budovány kostely. Církevní správa získává nezávislost na státní moci. Významnou měrou k tomu ve 12. století přispěl především olomoucký biskup Jindřich Zdík. Další dvě, výrazné, ženské postavy jsou spojeny s působením, v té době se rozrůstajících, žebravých řádů na našem území - Sv. Anežka, která se stala zakladatelkou a první abatyší kláštera klarisek v Praze na Františku, a sv. Zdislava - terciářka řádu dominikánů a zakladatelka jejich kláštera v Jablonném v Podještědí. Další podrobnosti a zajímavosti se dozvíte v již zmíněných časech.