Církevní dějiny v zrcadle času 22. 10. 2007 - 2.díl

Církevní dějiny v zrcadle času 22. 10. 2007 - 2.díl

Druhá část cyklu, nazvaná Mezi antikou a středověkem II., přiblíží velké postavy, které vytvářely dějiny na přelomu výše uvedených epoch. K poslechu i poučení nabídneme v 16 hodin.

Jeskyně svatého Jeronýma v BetléměObdobí stěhování národů, v 5. a 6. století, způsobilo sice zkázu Západořímské říše, dalo však církvi několik nepřehlédnutelných postav. Ovoce jejich úsilí sklízíme dodnes. Nejprve stručně shrneme život a dílo svatého Augustina. Krátce připomene slavného milánského biskupa svatého Ambrože. Rovněž neopomeneme diplomatické úsilí papeže Lva Velikého a  překlad Bible svatého Jeronýma. Zastavíme se také u postavy Řehoře Velikého, jehož dílo otvírá brány středověku.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony