Církevní dějiny v zrcadle času - 36. díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 36. díl

V šestatřicátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se budeme zabývat důsledky francouzské revoluce pro náboženský život v Evropě. Zmíníme nové uspořádání vztahu státu a církve či vliv romantismu na vnímání katolické církve. Ve druhé části pořadu budeme hovořit o misijním úsilí církví v 19. století. Pořadem provází historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. Premiéru naladíte v pondělí 23. června 2008 v 16.00. Reprízy zachytíte ve čtvrtek 26. června 2008 v 0.05 a v neděli 29. června 2008 v 10.30.

Fridrich von Schlegel - čelný představitel německého romantismu

Revoluční ideály, které se během napoleonských válek rozšířily po Evropě způsobily radikální změny ve společenském řádu, v němž hrála zásadní roli církev. Církevní majetek byl vyvlastňován a nově bylo třeba upravit vztah církve a státu pomocí konkordátů. O co více byla církev oslabena zvnějšku, o to více se rozvinula její činnost zevnitř. Do těchto souvislostí zapadá "katolické hnutí" či tzv. romantický katolicismus. Zmíníme také obnovení jezuitského řádu roku 1814. Hybnou silou misií byly v 19. století především protestantské a evangelikální sbory, rovněž u jejich díla se zastavíme. Pořad ukončíme ohlédnutím za soudobou kulturou. 

Daniel Blažke
Moderuje: Daniel Blažke
NyníHudební siesta
Skladba: Koncert pro klavír a orchestr číslo 2, B dur, opus 83 (1881) - Andante; Autor: Brahms Johannes; Dirigent: Delogu Gaetano; Sóla: Ohlssohn Garrick - klavír
12:55Střípek poezie
13:00Hudební siesta -...
13:20Knihovnička
13:30Písničky k odpočinku
13:45Dnešek v kalendáři
13:55Písničky

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony