Církevní dějiny v zrcadle času 4.díl

Církevní dějiny v zrcadle času 4.díl

Ve čtvrté části cyklu nazvaném Karel Veliký a obnova císařství se přeneseme do období na přelomu 8. a 9. století. Zachytíte v neděli 11. listopadu v 10.30.

Trůn Karla Velikého v Cáchách

Nejprve vytýčíme základní pojmy týkající se říše franků a poté se budeme věnovat nejvýznačnějšímu z panovníků této mocnosti. Zhodnotíme dobu a postavu Karla Velikého, nastíníme základní linie jeho politických i církevních reforem. V závěru pořadu se ohlédneme za politickou situací v Evropě po jeho smrti a vysvětlíme si jaké důsledky z toho vyplývaly pro tehdejší církev.