Církevní dějiny v zrcadle času - 6.díl

Církevní dějiny v zrcadle času - 6.díl

Otonská dynastie a temný věk papežství je název 6. dílu cyklu. Jak prozrazuje název, budeme se zabývat dobou a úlohou otonských králů. A zhodnotíme také krizi papežství na konci 9. a v 10. století. Premiéru naladíte v pondělí 19. 11. 2007 v 16.00, opakování v neděli 25. 11. 2007 v 10.30.

Hrob Oty Velikého v Magdeburku

Nejprve shrneme církevní a politickou situaci na konci karolinského období. Ukážeme si vztah mezi poklesem významu franské říše a mravním úpadkem papežského úřadu, který se stal kořistí moci chtivých italských šlechticů. Poté se budeme věnovat nástupu otonské dynastie.Zaměříme se také  na vazby mezi čelnými představiteli svaté říše římské a českého knížectví. Do popředí vystoupí postava sv. Vojtěcha.