Církevní dějiny v zrcadle času II. (1870-1945)

Církevní dějiny v zrcadle času II. (1870-1945)

Připravujeme nový vzdělávací cyklus o církevních dějinách. Autorem pořadů je církevní historik Teologické fakulty Jihočeské univerzity Martin Weis. Vzdělávací pořady vám nabízíme v pravidelném čase vždy v pondělí od 16.00 hodin. Opakujeme v neděli od 10.30 hod. První díl z tohoto cyklu vám nabídneme už 25. listopadu 2013.

V letech 2007-2008 natáčel redaktor Pavel Mikšů Církevní dějiny v zrcadle času s Mgr. Jiřím Miholou, Ph.D. z Pedagogické fakulty brněnské Masarykovy univerzity. Prošli spolu obdobím od Ediktu milánského r. 313 do prvního vatikánského koncilu r. 1870.

Nový vzdělávací cyklus Proglasu Církevní dějiny v zrcadle času II. navazuje v tomto bodě. Ve čtrnácti zastaveních projdeme obdobím od zahájení prvního vatikánského koncilu do konce druhé světové války r. 1945.

 

Těšit se můžete na následující témata

01. Neomylný papež?
02. Doba pokroku a papež Lev XIII.
03. František Josef I. – katolický císař a král?
04. Austrokatolicismus
05. Papežové Pius X., Benedikt XV. a jejich doba
06. Vznik republiky ve znamení obrazoborectví
07. Slabí biskupové a odpadové hnutí
08. Problematické vztahy Svatého stolce s ČSR?
09. Prvorepublikové oslavy
10. Pius XI. – největší papež 20. stol.?
11. Nacismus a křesťanství
12. Nacismus a katolíci v Protektorátu Čechy a Morava
13. Katolická církev na Slovensku v období 2. světové války
14. Pius XII. – mlčící papež?