Církevní dějiny: Vznik republiky ve znamení obrazoborectví

Církevní dějiny: Vznik republiky ve znamení obrazoborectví

Zveme vás k poslechu šesté části vzdělávacího cyklu Církevní dějiny v zrcadle času II (1870-1945). U mikrofonu po týdnu opět přivítáme církevního historika Teologické fakulty Jihočeské univerzity Martina Weise. Poslouchejte v pondělí 30. prosince 2013 v 16.00 hod., opakujeme v neděli 5. ledna v 10.30 hod.

V předchozím díle jsme skončili tématem vypuknutí první světové války. Jak známo, důsledkem tohoto válečného konfliktu byl rozpad Rakouska-Uherska a vznik nástupnických států. Jedním z nich bylo i Československo. V tomto setkání si přiblížíme počátky vzniku republiky ve vztahu k církvi s ohledem na známou skutečnost, že v tomto období panoval určitý protináboženský boj.

Zmíníme se o problematice svržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Je skutečně pravda, že měl být symbolem vítězství Habsburků nad Čechy v bitvě na Bílé Hoře? Tuto událost následovaly další obrazoborecké aktivity: boření starobylých křížů, soch světců, odstraňování křesťanských symbolů ze škol, apod. Nalezneme v archivech nějaký dokument, který by nám přiblížil, jak do této záležitosti zasahoval tehdejší prezident Tomáš Garrigue Masaryk? A jak se k této záležitosti vyjadřovali katoličtí biskupové? A byly protikřesťanské nálady přítomny jen v Čechách nebo se s nimi setkáme i v dalších zemích tehdejšího Československa?