Historie Arcidiecéze pražské - 1.část

Historie Arcidiecéze pražské - 1.část

Z důvodu návštěvy papeže Benedikta XVI. u nás, dochází v našem vysílání k větším i menším přesunům. Proto mimořádně v pondělí 14.září ve 22 hodin neuslyšíte další z cyklu pořadů Jany Beránkové Dotýkání světla, ale premiéru první části rozhovoru Pavla Smolka s prof.Zdeňkou Hledíkovou o "Historii Arcidiecéze pražské."

Historie Arcidiecéze pražské je velmi dlouhá, bohatá a dramatická. Byla založena v roce 973 Boleslavem II. a v té době kopíravalo pražské biskupství svou rozlohou rozlohu našeho státu. Na arcidiecézi ji povýšil papež Klement VI. v roce 1344. V jejím čele, se po prvním biskupovi Dětmarovi a prvním arcibiskupovi Arnoštovi z Pardubic, vystřídalo mnoho mužů z nichž ty nejzajímavější vám přiblíží prof.Zdeňka Hledíková. Jen jeden z nich Vojtěch, který byl druhým pražským biskupem, byl prohlášen za svatého. A i tohoto tématu, pověsti svatosti pražských biskupů a arcibiskupů, se dotkneme v druhé části pořadu, který se bude na Proglase vysílat 15.října 2009.