Cyrilometodějská tradice 19. a 20. století – 1. díl

Cyrilometodějská tradice 19. a 20. století – 1. díl

Již třetím rokem se můžeme připravovat na oslavy jubilea 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Přispět k těmto přípravám chceme v našem vysílání také vzdělávacím cyklem, který se věnuje významným událostem spojených s cyrilometodějskou tradicí v 19. a 20. století.

Období 19. a 20. století tvoří z pohledu dějin cyrilometodějské tradice jeden celek. Jakoby začal její druhý život. Úcta ke svatým Cyrilu a Metoději byla vždy u nás silná, ale v posledních staletích se začala propojovat s dalšími společenskými proudy. Stává se neoddělitelnou součástí národní identity, úsilí o jednotu křesťanů a v neposlední řadě také boje o svobodu v době komunistické totality.

V prvním dílu se podíváme na události 19. století. Zajímat nás bude vzájemné ovlivňování cyrilometodějské tradice a národního obrození. Zmíníme také příchod jezuitů na Velehrad v roce 1890 a jejich vliv na proměnu tohoto poutního místa.

Šestidílný vzdělávací cyklus připravují historik doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. a teolog Doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D. Pravidelně se budou střídat. V lichých pořadech uslyšíte doc. Šebka. Zaměříme se na konkrétní historické události. V sudých pořadech přispěje doc. Altrichter zamyšlením se nad dějinami z pohledu spirituální teologie, tedy nad tím, jaké mají tyto události duchovní význam a to i dnes pro nás.