Cyrilometodějská tradice 19. a 20. století – 2. díl

Cyrilometodějská tradice 19. a 20. století – 2. díl

V druhém dílu vzdělávacího cyklu se s Doc. Dr. Michalem Altrichtrem, Th.D. podíváme na fenomény rozvíjející se v 19. století pojící se s cyrilometodějskou úctou z pohledu spirituální teologie. 

Konkrétně bude řeč o ideji slovanské vzájemnosti, panslavismu a o oprávněnosti Velehradu jako centra úcty k věrozvěstům sv. Cyrila a Metoděje.