Cyrilometodějská tradice 19. a 20. století – 3. díl

Cyrilometodějská tradice 19. a 20. století – 3. díl

Na počátku dvacátého století sehrává Velehrad (jako centrum cyrilometodějské úcty) mezinárodní úlohu. Hostí tzv. unionistické kongresy.

První kongres se konal roku 1907. Účastnily se ho desítky tehdejších předních teologů. Tématem bylo hledání jednoty rozdělené církve. Kongresy se měly konat pravidelně co dva roky. Začínající tradici ale přerušila první světová válka a ta druhá ji de facto ukončila. Poslední sedmý unionistický kongres se konal roku 1936. Jde o zajímavý fenomén, který předcházel myšlence ekumenismu.

S doc. Mgr. Jaroslavem Šebkem, Ph.D. vám přiblížíme historické kořeny tohoto významného fenoménu církevních dějin předcházejícího ekumenismu II. vatikánského koncilu.