Cyrilometodějská tradice 19. a 20. století – 4. díl

Cyrilometodějská tradice 19. a 20. století – 4. díl

V této části vzdělávacího cyklu se opět budeme věnovat unionistickým kongresům na Velehradě. Jejich význam ale zhodnotíme z pohledu spirituální teologie.

Unionistické kongresy konané na Velehradě v první polovině 20. století nebyly nijak zvláště úspěšné ve sjednocování doktrín zúčastněných církví. Ale probudily utajovanou touhu po setkávání a začaly budovat cesty dialogu, na které se nakonec vydala idea ekumenismu. Významu těchto kongresů si nakonec povšimli i velcí teologové, mezi které patří Yves Congar či Hugo Rahner.

Hostem čtvrtého dílu našeho vzdělávacího cyklu bude tentokrát Doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.