Cyrilometodějská tradice 19. a 20. století – 5. díl

Cyrilometodějská tradice 19. a 20. století – 5. díl

V roce 1938 v Československu ožívaly poutní tradice. Výjimkou nebyl ani Velehrad. Jednalo se o vlastenecky motivované bohoslužby a poutě obětované za mír.

Za druhé světové války přichází na Velehrad jako novic kardinál Tomáš Špidlík. Studijní pobyt na tomto místě ve Špidlíkovi vzbudil celoživotní zájem o cyrilometodějskou tradici a východní teologii. Brzy ale odešel do zahraničí a římského exilu.

Po válce se na území Československa vystřídaly totalitní režimy. Mezi cyrilometodějskou tradicí a komunismem docházelo ke stupňování napětí. Vyvrcholilo v roce 1985 na Velehradě a předznamenalo pád komunistické ideologie.

Tyto a další události nedávné historie spojené s cyrilometodějskou tradicí zmíníme v pátém pokračování našeho vzdělávacího cyklu s doc. Mgr. Jaroslavem Šebkem, Ph.D.