Cyrilometodějská tradice 19. a 20. století – 6. díl

Cyrilometodějská tradice 19. a 20. století – 6. díl

Závěrečný díl vzdělávacího cyklu věnujeme zamyšlení z pohledu spirituální teologie nad vlivem II. světové války a období komunistické totality na cyrilometodějskou tradici.

S časovým odstupem můžeme říci, že boj proti ideji nacismu byl současně očistným procesem pro cyrilometodějskou tradici. Slovy našeho hosta doc. Dr. Michala Altrichtera, Th.D. byla očištěna "od balastu ideologismu, unylého nadšenectví těch zajetých koryt, kdy jsme opakovali fráze", aby se pak mohla postavit na obranu svobody (a nejen náboženského vyznání) proti ideologizaci dědictví našich věrozvěstů.

V den výročí 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu 5. července vám v 18.00 hodin nabídneme rozhovor obou hostů tohoto vzdělávacího cyklu doc. Mgr. Jaroslava Šebka, Ph.D. a doc. Dr. Michala Altrichtera, Th.D., ve kterém se budou věnova cyrilometodějské tradici po roce 1989 až do současnosti.