Dar Boha Otce církvi

Tak hovoří o zasvěceném životě sv. Jan Pavel II. ve své adhortaci Vita consecrata. V novém vzdělávacím cyklu se v 6 dílech zabýváme teologií zasvěceného života. Jako podklad bude sloužit zmíněná adhortace.

Témata se dotýkají poměru zasvěceného života a Nejsvětější Trojice, znamení společenství, službu lásky a službu jednotě. Pravidelným hostem bude sestra františkánka, teoložka Mgr. Marta Lucie Cincialová, Th.D. působící na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Dar Boha Otce církvi II

Dar Boha Otce církvi II

17. dubna 2015

Zasvěcený život má podle sv. Jana Pavla II. zrcadlit Boží krásu.

Dar Boha Otce církvi

Dar Boha Otce církvi

10. dubna 2015

Tak hovoří o zasvěceném životě sv. Jan Pavel II. ve své adhortaci Vita consecrata.