Dar Boha Otce církvi

Tak hovoří o zasvěceném životě sv. Jan Pavel II. ve své adhortaci Vita consecrata. V novém vzdělávacím cyklu se v 6 dílech zabýváme teologií zasvěceného života. Jako podklad bude sloužit zmíněná adhortace.

Témata se dotýkají poměru zasvěceného života a Nejsvětější Trojice, znamení společenství, službu lásky a službu jednotě. Pravidelným hostem bude sestra františkánka, teoložka Mgr. Marta Lucie Cincialová, Th.D. působící na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Dar Boha Otce církvi II

Dar Boha Otce církvi II

17. dubna 2015, 10:31

Zasvěcený život má podle sv. Jana Pavla II. zrcadlit Boží krásu.

Dar Boha Otce církvi

Dar Boha Otce církvi

10. dubna 2015, 15:08

Tak hovoří o zasvěceném životě sv. Jan Pavel II. ve své adhortaci Vita consecrata.