Islám – znamení doby 11/15

Islám – znamení doby 11/15

Co si myslí katolíci o islámu?

Tuto problematiku otevíráme v dalším pokračování našeho vzdělávacího cyklu. Po historickém přehledu a se znalostí hlavních reálií o islámu si takový nadhled můžeme dovolit.

Oficiálně se katolická církev k islámu vyslovila až ve 20. století v dokumentech II. vatikánského koncilu. Použitá vyjádření nás mohou dodnes překvapovat. Ve stejnou dobu vznikly ve Vatikánu také instituce určené pro dialog s jinými náboženstvími. Tento dialog se stále rozvíjí a v nedávné době přešel až do roviny empatie, kdy se církev ztotožnila s utrpením dnešních muslimů.  S ThLic. Jaroslavem Francem, Th.D. si projdeme tato konkrétní vyjádření církevních autorit a zamyslíme se, kam se snaží vztah křesťanů a muslimů posunout.

Premiéru pořadu naladíte v pondělí 18. ledna v 16.00 hodin. Hned druhý den ho najdete v audioarchivu.