Islám – znamení doby 12/15

Islám – znamení doby 12/15

Tentokrát se podíváme, jak může ovlivňovat právo šária život občanů v tradičně muslimských zemích.

Autor tohoto vzdělávacího cyklu o islámu ThLic. Jaroslav Franc Th.D. jezdí nejčastěji do Egypta. Jako teolog se specializuje totiž na život koptské církve. Využijeme jeho osobních zkušeností a pozorování, jak zasahuje šária do běžného života Egypťanů. Toto právo je už po desetiletí nedílnou součásti egyptské ústavy. Žádný zákon nesmí být na újmu práva šária. Takovou optikou se můžeme setkat s odlišným přístupem ke svobodě náboženského vyznání. V případě Egypta lze totiž hovořit spíše o svobodě praktikování náboženství. Hlásat Krista v ulicích je zakázané. Náboženské vyznání je navíc kontrolováno úřady a konverze je podporována pouze směrem k islámu. Opačným směrem byste se vydali na mnohaletou bitvu s byrokracií, kterou málo kdo může vyhrát. Přesto koptští křesťané o odstranění práva šária z ústavy neusilují.

Mnohem radikálnější je v těchto věcech život v Saudské Arábii. Jde vlastně o svět pro sebe sama. Pokud občan této země neregistruje u patřičných úřadů sňatek, který uzavřel v jiné zemi, pak ho před zákony Saudské Arábie nikdy neuzavřel. To vede k častým sňatkovým podvodům, kdy si bohatí Saudové vezmou třeba nějakou Egypťanku, bohatě za ni zaplatí a po nějakém čase ji navždy opustí.

O těžkostech života křesťanů pod právem šária a o zneužívání této tradiční normy muslimů hovoříme na Proglasu v pondělí 25. ledna 2016 v 16.00 hodin. Hned druhý den najdete pořad v našem audioarchivu.