Islám – znamení doby 14/15

Islám – znamení doby 14/15

Mohamed se musel vyrovnat s existencí ostatních náboženství, protože tvrdil, že na ně navazuje a překračuje je.

Hovoří se o nich proto i v Koránu. Jednou skupinou je tzv. lid knihy. Tvoří ve vztahu k islámu privilegovanou vrstvu od ostatních náboženství. Mají totiž také Bohem zjevenou knihu, ale vlastní vinou, podle Mohameda, toto zjevení nějak "poškodili". Proto mohou, pokud chtějí, žít v míru uvnitř muslimských zemí jako chráněnci. Způsob a forma takové ochrany je dodnes hodně kontroverzní, finančně náročná a náboženské svobodě rozhodně vzdálená.

Tímto se ještě jednou vracíme k problematice kontroverzí v islámu pro křesťanstvím formované Evropany. S ThLic. Jaroslavem Francem, Th.D. otevřeme také otázku brutálních trestů za přestupky práva šária a přístupu islámské kultury k ženám. Najdeme v ní třeba praktiky uzavírání manželství na dobu určitou, což je zvláštní forma legalizace prostituce, nebo také sporné právo manžela bít manželku a povinnost žen se zahalovat.

Předposlední díl vzdělávacího cyklu o islámu vysíláme 8. února 2016 v 16.00 hodin. Hned druhý den ho najdete také v audioarchivu. Po odvysílání celého cyklu připravíme i CD se všemi díly.