Islám – znamení doby, 3/15

Islám – znamení doby, 3/15
19. listopadu 2015 Islám – znamení doby Autor: Marek Chvátal

Pokud vám nedá spát právo šaría, měli byste nejdřív vědět, co je to sunna.

Po smrti proroka Mohameda řešili muslimové obrovský problém. Kdo smí muslimům sdělovat Alláhovu vůli? Kdo smí vysvětlovat slova Koránu? Nikdo. Tedy, pouze posel Boží, kterým je v islámu Mohamed. Přes všechno, co kdy tento prorok vykonal, muslimové trvají na tom, že to dělal jako člověk správně vedený Alláhem. A proto začali muslimové velmi brzy sbírat zprávy o tom, co Mohamed řekl, vykonal nebo schválil. Tak byly položeny základy islámské tradici zvané sunna.

Dnes existuje veliké množství sbírek prorokových výroků a skutků. V islámu mají velikou autoritu. Jsou významným studijním materiálem islámských právnických škol. Dodnes probíhá pochopitelně i diskuse o pravosti některých výroků. Jednoznačně to rozhodnout nelze. V historii zazněly dokonce názory, které chtěly dát sunně větší autoritu než Koránu.

V úvodu zmíněné právo šaría vychází z obou pramenů, z Koránu i sunny. V tomto dílu se ho tedy stručně s ThLic. Jaroslavem Francem, Th.D. také dotkneme. Ale vracet se k právu šaría budeme i v dalších pokračováních.

Třetí díl vzdělávacího cyklu Islám – znamení doby uslyšíte na Proglasu 23. listopadu 2015 v 16.00 hodin. V audioarchivu ho najdete hned druhý den.