Islám – znamení doby 6/15

Islám – znamení doby 6/15
10. prosince 2015 Islám – znamení doby Autor: Marek Chvátal

Muslimové tvrdí, že islám je náboženství. Mají pravdu?

Tato otázka je legitimní, protože kromě náboženské nauky najdeme v islámu politický, sociální i vzdělávací systém. V šestém dílu našeho cyklu se zaměříme ale jen na zmíněné náboženské nauky. Dalšímu věnujeme pozdější pokračování.

Z pohledu religionistiky hovoříme o islámu jako o monoteistickém náboženství. Muslimové věří v jediného Boha. Nic a nikdo nemůže být bohem kromě Boha. Je ale Alláh NĚKDO, když nemůže být ani Otcem, ani Synem a ani Duchem svatým? Je osobou?

Vysvětlíme si také, proč hovoříme o islámu jako o náboženství zjeveném a přirozeném. V jaké věří muslimové duchovní bytosti. Zda jsou podřízení Alláhovi svobodní, zda hřeší a jak se vyrovnávají s vlastními vinami, nebo jak se připravují na smrt.

Pokračování vzdělávacího cyklu o islámu vysíláme v pondělí 14. prosince 2015 v 16.00 hodin. Druhý den ho pak najdete v audioarchivu. Celým cyklem nás provází ThLic. Jaroslav Franc, Th.D.