Ideologie a propaganda

Ideologie a propaganda

Ideologie a propaganda je tématem čtvrtého dílu vzdělávacího cyklu Jak rozumět médiím, který naladíte v pondělí 23. ledna 2017 ve čtyři hodiny odpoledne.

Média jsou často obviňována, že "píší v něčím žoldu", že šíří nějakou ideologii. Jak to s těmi ideologiemi je, nakolik ovlivňují podobu a vyznění jednotlivých mediálních produktů, a zda je vůbec možné psát či vysílat neideologicky, o tom bude hovořit Jan Motal, který na brněnské Fakultě sociálních studií přednáší žurnalistickou etiku.