Komu patří média

Komu patří média

Vzdělávací cyklus Jak rozumět médiím pokračuje třetím dílem. Poslouchejte v pondělí 16. ledna 2017 od 16. hodiny.

Komercionalizace médií, média veřejné služby a jak je důležité znát majitele "svého" média. Lenka Waschková - Císařová z FSS brněnské MU vysvětlí klíčové pojmy a souvislosti vlastnických vztahů s fungováním médií.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony