Křesťanští teologové prvních tří století 1

Křesťanští teologové prvních tří století 1

Znali apoštoly nebo jejich žáky, naslouchali jim v atmosféře živé zkušenosti se Zmrtvýchvstalým a zanechali nám jako dědictví své spisy.

Taková charakteristika před nás staví skupinu teologů, kterým říkáme apoštolští otcové. Žili na konci prvního a během druhého století. Věnujeme jim pět dílů našeho nového jedenáctidílného vzdělávacího cyklu.

Texty apoštolských otců můžeme číst jako cenné historické doklady o době prvních křesťanů. Dozvíme se, jaké měli problémy, spory, úspěchy, pokušení, jak slavili liturgii... Jde ale také o teologické texty "načichlé" nadšením pro Krista, silnou vírou, nadějí i láskou, starostlivostí o bližní a konečně i zkušeností s duchovním životem. Stojí za to tedy je otevřít i dnes i na Proglasu.

Texty prvních křesťanských teologů nás bude provázet doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. Jako prvního představí třetího římského biskupa Klementa Římského.

Premiéru prvního dílu naladíte v pondělí 14. dubna 2014 v 16.00 (reprízu v neděli 20. dubna v 10.30).