Křesťanští teologové prvních tří století 10

Křesťanští teologové prvních tří století 10

Náš cyklus se chýlí ke konci. Ve dvou dílech si představíme posledního teologa Origena z Alexandrie.

Origenes je velká postava v dějinách teologie. Položil základy mnoha disciplínám této vědy. Zejména se významně zapsal na poli biblistiky, tedy práce s textem Písma a s jeho výkladem. Jenže se nám od Origena mnoho nedochovalo. Jeho dílo nebylo opisováno a nebo bylo záměrně ničeno. Ptáte se proč? Origena totiž odsoudil ekumenický sněm v roce 553. Bylo to asi 300 let po jeho smrti. Měl mnoho nepřátel. Origenes po celý život vyčníval a možná byl i prudší povahy.

V aktech zmíněného sněmu skutečně najdeme i takové učení, které dnes považujeme za bludné. První staletí křesťanství se ale nesla v duchu růstu a zrání a málokterý teolog se tehdy vyvaroval omylu. Máme i svaté teology, v jejichž spisech najdeme hereze. Ale nikdo si je nedovolí označit za heretiky.

Origenes z Alexandrie nebyl svatořečen, přestože jeho život nesl známky svatosti a zemřel na následky krutého mučení pro víru v Krista. Dokonce byl odsouzen jako heretik. Ale v posledních staletích opět nacházíme v tom málu, co se nám od něj dochovalo, velikost Origena a jeho přínos pro teologii. I papež Benedikt XVI. při jedné své katechezi doporučil věřícím, aby si Origenovy spisy četli.

V pondělí 16. června 2014 v 16.00 hodin a také v neděli 22. června v 10.30 si v našem vzdělávacím cyklu s doc. Th.Dr. Václavem Venturou, ThD. přiblížíme osobnost Origena z Alexandrie.