Křesťanští teologové prvních tří století 2

Křesťanští teologové prvních tří století 2

Po Klementu Římském si představíme osobnost a dílo apoštolského otce Ignáce z Anitochie.

Apoštolští otcové jsou první křesťanští teologové. Učili se od apoštolů a nebo od jejich žáků. Pohybujeme se tedy v době konce prvního a v průběhu druhého století. Texty apoštolských otců zachycují vedle nauky i atmosféru doby včetně problémů, bolestí i radostí.

O původu, dětství a mládí svatého Ignáce z Antichoie mnoho nevíme. Vypráví o něm legenda, že to byl on, jako dítě, kterého dal v evangeliu Ježíš učedníkům za vzor. Ignácův život je jistě inspirativní, ale na této legendě jako historickém faktu nestojí. Podle některých velkých starých autorů byl Ignác žákem apoštola Jana a stal se druhým antiošským biskupem.

Do dějin se ale nesmazatelně zapsal svým hlásáním víry, pro které byl zatčen a převezen do Říma, kde ho v aréně předhodili šelmám. Po cestě na smrt se setkával s obcemi křesťanů a v někrterých z nich mohl psát listy, které se nám dochovaly dodnes. Vyčteme z nich, co tento mučedník považoval za nejdůležitější pro život jednotné církve a v neposlední řadě i jeho neohroženou statečnost vůči mučednictví.

Více se už ale doslechnete od doc. ThDr. Václava Ventury, Th.D. v našem vysílání v pondělí 21. dubna 2014 v 16.00 hodin a nebo také v neděli 27. dubna v 10.30.