Křesťanští teologové prvních tří století 3

Křesťanští teologové prvních tří století 3

I tentokrát budeme vybírat ze spisů apoštolských otců.

Nahlédneme do nejstaršího vyprávění o umučení popisujícího smrt svatého Polykarpa ze Smyrny. Ve Smyrně sloužil jako biskup. Ve staré církvi měl velikou autoritu, protože byl považován za přímého žáka apoštola Jana. O jeho smrti podrobně vypráví dopis napsaný ve Smyrně obci ve Filomeliu. Tento list je známý pod názvem Umučení Polykarpovo.

Svatý Polykarp se znal s dalším teologem, jehož dílo si přiblížíme, Papiášem z Hyerapole. Nejspíš díky tomu, že i on měl být žákem apoštola Jana. Papiáš je ale pro nás problematicky přijatelný, protože vedle zdravé a dobré nauky hlásal také tzv. milenaristické učení. Jde o blud, který se pak značně mezi křesťany rozšířil. O jeho obsahu si povíme více v našem vysílání. Ale právě Papiášovi je kladeno za vinu, že tuto nauku do církve uvedl.

Ještě si přiblížíme i Barnabášovu epištolu. Autorem nejspíš nebyl apoštol Barnabáš. V době sepsání tohoto textu už byl pravděpodobně po smrti. Ale dílo tradičně řadíme mezi spisy apoštolských otců, tak jej ani v našem vzdělávacím cyklu s doc. ThDr. Václavem Venturou, Th.D. nevynecháme.

Nalaďte si nás v pondělí 28. dubna 2014 v 16.00 hodin a nebo při repríze v neděli 4. května v 10.30.