Křesťanští teologové prvních tří století 5

Křesťanští teologové prvních tří století 5

Od začátku se věnujeme tzv. apoštolským otcům. Zbývá nám zmínit se ještě o Listu Diognetovi a Didaché.

List Diognetovi je povahou textu vlastně apologie, proto naše pozornost bude směřovat hlavně na text spisu Didaché. Název je z řečtiny a v překladu znamená Nauka. V plném znění má tento spis titul Nauka Páně, kterou podávalo dvanáct apoštolů pohanům. Autora Didaché neznáme. Ale i tak je pro nás spis cenným svědkem těsně poapoštolské doby a záznamem toho, jak církev v té době žila a vypadala.

S doc. Th.Dr. Václavem Venturou Th.D. si Didaché prolistujeme a zastavíme se u důležitých témat věnovaných nauce víry, morálce, eucharistii a také hierarchii církve.

Pokračování vzdělávacího cyklu o křesťanských teolozích uzavírající kapitolu apoštolských otců naladíte na Proglasu v pondělí 12. května 2014 v 16.00 hodin a v repríze 18. května v 10.30.