Křesťanští teologové prvních tří století 6

Křesťanští teologové prvních tří století 6

Minule jsme uzavřeli kapitolu apoštolských otců. Nyní se zaměříme na teology apologety.

To už se nacházíme ve druhém století. Křesťanství se rychle šíří po tehdejším známém světě. Zároveň se ale zvedá vlna pronásledování věřících v Krista. Křesťané jsou často odsuzováni na základě falešných svědectví a předsudků. Jsou doloženy případy, kdy pouhé přiznání se k víře v Ježíše bylo důvodem pro trest smrti. Falešné představy o křesťanech se šířily i v literatuře.

Proti tomu se jasně a odvážně stavěli první apologeté. Psali vládcům Říma, císaři i senátorům, aby zastavili nespravedlivé pronásledování a rozhodovali podle práva. Sami tím riskovali život. Doprovodným jevem těchto spisů adresovaných vládcům je již vypracovaná a vyprecizovaná křesťanská teologie vycházející ze života křesťanů. Do konce vzdělávacího cyklu o křesťanských teolozích s doc. ThDr. Václavem Venturou, Th.D. bude také předmětem našeho zájmu.

Apologetům se na Proglasu poprvé věnujeme v pondělí 2. června 2014 v 16.00 hodin (nebo i při repríze v neděli 8. června v 10.30).