Křesťanští teologové prvních tří století 7

Křesťanští teologové prvních tří století 7

Apologeté nebránili jen nespravedlivě odsuzované křesťany pro víru v Ježíše, ale i nauku víry proti herezím.

V tomto pokračování našeho vzdělávacího cyklu s doc. ThDr. Václavem Venturou, Th.D. si představíme život a dílo apologety Ireneje z Lyonu. Irenej znamená v řeckém originálu "nositel pokoje". V tom také tento Irenej opravdu vynikal. Vedle titulu apologeta ho můžeme označit také jako biblického teologa. Písmo bylo základem pro jeho nauku a výklad a především pro vyvrácení gnose.

Gnose, správněji bychom měli říci gnosticismus, byla v té době velmi rozšířená nauka a infiltrovala se i do křesťanství. Tato nauka byla jen pro zasvěcené a zároveň dokázala člověka spasit. Čím více věřící získával poznání (gnosis), tím větší šanci měl na záchranu své duše. Prastaré systémy gnose s příchodem křesťanství přijaly i víru v Ježíše, ale po svém. Tělo, náš svět, to vše bylo špatné a škodlivé pro duši. Zachrána byla možná jen skrze poznání, ke kterému Kristus mohl přispět naukou, ale ničím jiným. Vůbec ne životem, smrtí a vzkříšením.

O základních pojmech gnose a argumentech Ireneje z Lyonu pro pravou gnosi hovoříme na Proglasu v pondělí 26. května 2014 v 16.00 hodin a v neděli 1. června v 10.30.