Křesťanští teologové prvních tří století 8

Křesťanští teologové prvních tří století 8

Po představení osoby a díla Ireneje z Lyounu v předchozí části se nyní zaměříme na hlavní myšlenky tohoto teologa apologety.

Irenej chce svými argumenty prokázat, že skutečný a pravý Bůh je stvořitelem světa. Jde o reakci na gnosticismus, který tvrdil, že náš svět stvořil zlý duch a Bůh je nám vzdálený. Dále Irenej formuluje tvrzení, kterými poukazuje na to, že Bůh je Otcem Logu, tedy druhé Božské osoby. Zajímavé je, že přichází k poznání trojjedinosti Boží z četby Písma a ne spekulacemi.

Přínos Ireneje z Lyounu je právě v boji proti herezím vedeným formou četby Bible. Poukázal také na význam tradice, udržování určité linie výkladu víry a důležitost autority v církvi, kterou demonstroval na životě římské církve.

Více už vám ale poví doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. v našem vysílání pondělí 2. června 2014 v 16.00 hodin (nebo při repríze v neděli 8. června v 10.30).