Křesťanští teologové prvních tří století 9

Křesťanští teologové prvních tří století 9

Za dalším teologem se musíme vydat do Alexandrie v Egyptě.

Alexandrie byla totiž ve druhém a třetím století velmi významnou metropolí. Šlo o křižovatku obchodních cest. Křižovaly se zde i různé kultury, názory, myšlenky. Proto v Alexandrii také vznikaly vědecké školy a fungovaly na vysoké úrovni.

Jistý Pantainos ze Sicílie zde založil ve druhém století teologickou školu. Devátý díl našeho vzdělávacího cyklu s doc. Th.Dr. Václavem Venturou, Th.D. ale věnujeme až jeho žáku Klemenotovi Alexandrijskému. Dochovalo se nám od něj rozsáhlé dílo. Obrací se v něm na pohany, konvertity i na pokřtěné. Dnes ho máme i ve velké míře přeložené do češtiny.

Klement chápe člověka jako dítě, které vychovává samotný Pedagog. Takto označuje Slovo, tedy Ježíše Krista. Povinností člověka a křesťana je svého Učitele následovat a napodobovat až k Jeho dokonalosti. Zajímavé je, a tím je zřejmě Klement pokrokový i pro dnešní dobu, že přijímá manželství a rodinný život jako velmi dobrý a vhodný pro tuto spiritualitu následování Ježíše. Neupřednostňuje život v panenství. Dokonce přejímá z židovských komentářů písma názor, že co zbylo z ráje po pádu člověka, to můžeme najít v manželství.

S teologií Klementa Alexandrijského vás tedy blíže seznámíme v pondělí 9. června 2014 v 16.00 hodin a také při repríze v neděli 15. června v 10.30.