Matka Páně podle Písem 5

Matka Páně podle Písem 5

Premiéra dalšího z dvanácti dílů vzdělávacího cyklu je v pondělí 29. října 2012 v 16 hodin. V pátém pořadu se začneme zabývat biblickou mariologií.  Budeme hledat její předpoklady ve Starém zákoně.

Vycházíme z toho, že mezi marioologií a christologií existuje souvislost. Jestliže platí, jak jsme se poučili už v minulých vzdělávacích cyklech, že můžeme hledat pouze starozákonní předpoklady christologie, protože Kristus přináší něco úplně nového, co ve Starém zákoně může být obsaženo je v v náznacích, které se stanou zřejmými až po dovršení jeho života,  pak totéž obdobně platí i o jeho Matce. Můžeme tedy hledat jen starozákonní předpoklady Mariologie.

Při četbě Písma se teolog řídí pokyny konstituce II. vatikánského koncilu Dei verbum a dvěma pozdějšími důležitými dokumenty. Jsou jimi texty: Židovský národ a jeho Písma a adhortace Josefa Ratzingera Verbum Domini.

Při výkladu této a následujících  kapitol biblické mariologie vycházíme z knihy teologa René Laurentina „Pojednání o Panně Marii“.

Jde o systematickou příručku mariologie od předního katolického teologa 20. století. Spojuje vědeckou solidnost s jasností a stručností, která zpřístupňuje toto dílo i laickým čtenářům. V českém překladu ji vydalo nakladatelství Krystal ve spolupráci s KNA. Je dostupná zřejmě jen už v knihovnách.

Pořady vzdělávacího cyklu Úvod do mariologie ve Studiu kristián Praha připravuje redaktorka Jana Beránková. K novému poslechu je nabízí Audioarchiv Proglasu.  

Romana Odstrčilová

Svátek má: sv. Nikefor / Oldřich

Moderuje: Romana Odstrčilová
NyníBible v liturgii - 2....
Píseň: Pred Tvojou tvárou (2002); Interpret: Novotný Marek, Adamkovičová Denisa; Album: Novotný M., Adamkovičová: Liek pre tento svet
22.30Živý růženec (bolestný)
23.00Duchovní hudba
23.50Duchovní slovo
23.58Simeonovo kantikum
00.00Hymna a chorál Svatý...
00.05Oktáva

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony