Matka Páně podle Písem 6

Matka Páně podle Písem 6
5. listopadu 2012 Matka Páně podle Písem Autor: Jana Beránková

Premiéra dalšího z dvanácti dílů vzdělávacího cyklu je v pondělí 5.11.2012 v 16 hodin. Repríza je následující neděli v 10.30 hodin. V šestém pořadu  dokončíme téma Starozákonních předpokladů biblické mariologie. 

Už v minulém pořadu jsme vycházeli z knihy René Laurentina Pojednání o Panně Marii. Jak víme, tento významný francouzský teolog rozlišuje tři roviny starozákonních předpokladů mariologie  Morální přípravu, typologickou připravu a prorockou přípravu.

V prorocké linii vychází ze tří základních textů.

Gn 3,15. Hospodin řekl Hadovi: "Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu." Podrobněji probíráme v 5. díle Úvodu do mariologie.

Dnes jsme si všimli Iz 7,14, který můžeme brát jako proroctví ukazující na Marii. "Hle dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh).

A jako třetí text proroka Micheáše Mich 5,1-4

1.A ty, Betléme Efratský,

ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody,

z tebe mi vzjede ten, jenž bude vládcem v Izraeli,

jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.

2.I když je Hospodin vydá v plen

do chvíle, než rodička porodí,

zbytek jeho bratří se vrátí zpět k synům Izraele.

3. I postaví se a bude je pást v Hospodinově moci,

ve výšeném jménu Hospodina, svého Boha,

a budou bydlet bezpečně: jeho velikost bude nyní sahat

až do dálav země.

4. A on sám bude pokoj.

 

Vzdělávací cyklus "Matka Páně podle Písem" redakčně připravuje  Jana Beránková ve Studiu Kristián Praha. Pořady k novému poslechu  nabízí Audioarchiv Proglasu.